Sen tắm đứng nóng lạnh Atafa A-7114

5,380,000 VNĐ

Sen tắm đứng nóng lạnh,
van gốm ( ceramic ), cần xoay,
1 chế độ phun mưa, 1 chế độ sen tay
có 3 chức năng chỉnh tia nước,
và 1 chế độ xả xô/sàn.